Vedlikehold

Skjøtsel er viktig for å opprettholde et godt resultat på sikt.

Skjøtsel er viktig for å opprettholde et godt resultat på sikt. Vi har lang erfaring med vedlikehold og stell av grøntarealer. Eksempelvis beskjæring, luking og gressklipping.

Begynner det å vokse litt vilt på uteplassen? Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg med vedlikeholdet.

Ønsker du et tilbud?

Vi er i dag å regne som en komplett leverandør innen anleggsgartnerfaget. Eksempelvis steinarbeider, støttemurer, plenarbeider, vedlikehold, graving/drenering og asfaltarbeider. Ta kontakt for et tilbud

Kontakt oss